Anh em thường nói là làm SEO phải biết update thường xuyên các thuật toán của Google, ở Việt Nam hiện tại thì cũng có khá nhiều website chia sẻ về SEO bạn có thể lượn lờ trên các forum hay diễn đàn điều có thể tìm được. Hôm nay mình sẽ chia sẻ những blog có tiếng trong cộng đồng SEO thế giới để bạn có thể update nhanh hơn những xu hướng SEO.

Blog thì có nhiều nhưng trong bài viết này thì các Blog seo sẽ được sếp hạng dựa vào các chỉ số Domain Rating, Estimated monthly organic search traffic(Lưu lượng tìm kiếm trả phí theo tháng dựa vào Ahref), Average posts per month.

Danh sách 28 Blog SEO

 • Backlinko
 • Ahrefs
 • Moz
 • Search Engine Watch
 • Neil Patel
 • Hobo-web
 • SEMRush
 • Matthew Woodward
 • Search Engine Land
 • Search Engine Journal
 • Yoast
 • Cognitive SEO
 • GotchSEO
 • Builtvisible
 • Lion Zeal
 • Distilled
 • SEO by the Sea
 • SEER Interactive
 • Search Engine Roundtable
 • Kaiser the Sage
 • I’m From The Future
 • Marie Haynes
 • Buzzstream
 • Diggity Marketing
 • Evolving SEO
 • Web Marketing School
 • Dejan SEO
 • Greenlane Marketing

1. Backlinko

backlinko

Founder: Brian Dean
Blog type: Single-author
Ahrefs Rank: 5,194
Domain Rating (DR): 84
Estimated monthly organic search traffic: 110,078
Average posts per month: 5
Average post length: 3,401 words

2. Ahrefs

ahrefs blog

Founder: Dmitry Gerasimenko
Blog type: Multi-author
Ahrefs Rank: 3,648
Domain Rating (DR): 86
Estimated monthly organic search traffic: 61,399
Average posts per month: 9
Average post length: 3,186 words

3. Moz

moz blog

Founder: Rand Fishkin
Blog type: Multi-author
Ahrefs Rank: 562
Domain Rating (DR): 91
Estimated monthly organic search traffic: 217,714
Average posts per month: 16
Average post length: 2,036 words

4. Search Engine Watch

search engine watch

Founder: Danny Sullivan
Blog type: Multi-author
Ahrefs Rank: 1,709
Domain Rating (DR): 89
Estimated monthly organic search traffic: 311,662
Average posts per month: 29
Average post length: 1,699 words

5. Neil Patel

neil patel

Founder: Neil Patel
Blog type: Single-author
Ahrefs Rank: 2,524
Domain Rating (DR): 87
Estimated monthly organic search traffic: 245,512
Average posts per month: 28
Average post length: 2,863 words

6. Hobo-web

hobo web

Founder: Shaun Anderson
Blog type: Single-author
Ahrefs Rank: 46,978
Domain Rating (DR): 73
Estimated monthly organic search traffic: 57,815
Average posts per month: 2
Average post length: 3,733 words

7. SEMRush

semrush

Founders: Dmitri Melnikov & Oleg Schegolev
Blog type: Multi-author
Ahrefs Rank: 2,343
Domain Rating (DR): 87
Estimated monthly organic search traffic: 53,377
Average posts per month: 28
Average post length: 2,056 words

8. Matthew Woodward

matthew woodward

Founder: Matthew Woodward
Blog type: Single-author (w/ occasional guest post)

Ahrefs Rank: 50,019
Domain Rating (DR): 73
Estimated monthly organic search traffic: 48,536
Average posts per month: 9
Average post length: 3,414 words

9. Search Engine Land

search engine land

Founder: Danny Sullivan
Blog type: Multi-author
Ahrefs Rank: 766
Domain Rating (DR): 90
Estimated monthly organic search traffic: 1,205,476
Average posts per month: 135
Average post length: 1,055 words

10. Search Engine Journal

sej

Founder: Loren Baker
Blog type: Multi-author
Ahrefs Rank: 2,209
Domain Rating (DR): 88
Estimated monthly organic search traffic: 307,227
Average posts per month: 130
Average post length: 906 words

11. Yoast

yoast

Founder: Joost de Valk
Blog type: Multi-author
Ahrefs Rank: 1,685
Domain Rating (DR): 89
Estimated monthly organic search traffic: 217,201
Average posts per month: 33
Average post length: 989 words

12. Cognitive SEO

cognitive seo

Founder: Razvan Gavrilas
Blog type: Multi-author
Ahrefs Rank: 54,031
Domain Rating (DR): 73
Estimated monthly organic search traffic: 17,931
Average posts per month: 5
Average post length: 4,212 words

13. GotchSEO

gotch seo

Founder: Nathan Gotch
Blog type: Single-author (w/ occasional guest post)
Ahrefs Rank: 218,916
Domain Rating (DR): 62
Estimated monthly organic search traffic: 22,654
Average posts per month: 1
Average post length: 3,572 words

14. Builtvisible

builtvisible

Founder: Richard Baxter
Blog type: Multi-author
Ahrefs Rank: 46,675
Domain Rating (DR): 73
Estimated monthly organic search traffic: 31,917
Average posts per month: 3
Average post length: 1,048 words

15. Lion Zeal

lionzeal

Founder: Daryl Rosser
Blog type: Single-author
Ahrefs Rank: 1,417,166
Domain Rating (DR): 41
Estimated monthly organic search traffic: 3,039
Average posts per month: 8
Average post length: 5,313 words

16. Distilled

distilled

Founder: Will Critchlow & Duncan Morris
Blog type: Multi-author
Ahrefs Rank: 23,768
Domain Rating (DR): 77
Estimated monthly organic search traffic: 6,953
Average posts per month: 5
Average post length: 1,763 words

17. SEO by the Sea

seo by the sea

Founder: Bill Slawski
Blog type: Single-author
Ahrefs Rank: 41,869
Domain Rating (DR): 74
Estimated monthly organic search traffic: 4,160
Average posts per month: 1
Average post length: 1,445 words

18. SEER Interactive

seer interactive

Founder: Wil Reynolds
Blog type: Multi-author
Ahrefs Rank: 51,973
Domain Rating (DR): 73
Estimated monthly organic search traffic: 11,472
Average posts per month: 7
Average post length: 1,174 words

19. Search Engine Roundtable

seroundtable

Founder: Barry Schwartz
Blog type: Single-author
Ahrefs Rank: 6,240
Domain Rating (DR): 83
Estimated monthly organic search traffic: 83,856
Average posts per month: 164
Average post length: 317 words

20. Kaiser the Sage

kaiserthesage

Founder: Jason Acidre
Blog type: Single-author
Ahrefs Rank: 163,905
Domain Rating (DR): 65
Estimated monthly organic search traffic: 3,019
Average posts per month: 1
Average post length: 2,019 words

21. From The Future

from the future

Founder: Nick Eubanks
Blog type: Multi-author
Ahrefs Rank: 386,915
Domain Rating (DR): 55
Estimated monthly organic search traffic: 839
Average posts per month: 1
Average post length: 2,253 words

22. Marie Haynes

marie haynes

Founder: Marie Haynes
Blog type: Single-author
Ahrefs Rank: 350,946
Domain Rating (DR): 56
Estimated monthly organic search traffic: 699
Average posts per month: 1
Average post length: 2,012 words

23. Buzzstream

buzzstream

Founder: Paul May
Blog type: Multi-author
Ahrefs Rank: 37,132
Domain Rating (DR): 74
Estimated monthly organic search traffic: 1,045
Average posts per month: 2
Average post length: 1,450 words

24. Diggity Marketing

diggity marketing

Founder: Matt Diggity
Blog type: Single-author
Ahrefs Rank: 519,987
Domain Rating (DR): 53
Estimated monthly organic search traffic: 1,254
Average posts per month: 2
Average post length: 2,709 words

25. Evolving SEO

evolving seo

Founder: Dan Shure
Blog type: Single-author
Ahrefs Rank: 360,271
Domain Rating (DR): 56
Estimated monthly organic search traffic: 3,106
Average posts per month: 2
Average post length: 616 words

26. Web Marketing School

web marketing school

Founder: Martin MacDonald
Blog type: Single-author
Ahrefs Rank: 583,224
Domain Rating (DR): 52
Estimated monthly organic search traffic: 114
Average posts per month: 2
Average post length: 716 words

27. Dejan SEO

dejan seo

Founder: Dan Petrovic
Blog type: Single-author
Ahrefs Rank: 67,862
Domain Rating (DR): 72
Estimated monthly organic search traffic: 1,221
Average posts per month: 1
Average post length: 216 words

28. Greenlane Marketing

greenlane marketing

Founder: Bill Sebald
Blog type: Multi-author
Ahrefs Rank: 344,170
Domain Rating (DR): 57
Estimated monthly organic search traffic: 3,223
Average posts per month: <1
Average post length: 438 words

 

Đọc đến đây có lẽ mọi người cũng đã cập nhật thêm được 1 nhớ website bổ ích rồi đúng không, nếu bạn có website nào hay ho hãy comment phía dưới cùng chia sẻ cho mọi người cùng biết.

Nguồn tham khảo : Ahrefs