1 sai lầm mà các doanh nghiệp mắc phải đó là chỉ dùng duy nhất 1 site review, thứ đáng lý ra nên dùng trên nhiều site khác nhau. Nếu tất cả các reviews được đặt chỉ trên 1 site, Google được lập trình để hiểu đó là giả mạo. 

Infographic dưới đây chỉ ra những lợi ích của review, vì sao nó tốt cho hoạt động của doanh nghiệp:

Credit: Dailyfinance